Váš vlastný Webový informačný portál Spoločenstva vlastníkov
Čo portál ponúka?
získate webový portál priamo na mieru vášmu spoločenstvu s vyplnenými jednotkami, členmi a obrázkom vášho domu
neobmedzený dátový priestor pre vaše dokumenty
webovú nástenku, ankety, evidenciu jednotiek a vlastníkov, pokročilú správu prístupových práv, notifikácie na nové udalosti a dokumenty, systém hlásenia závad atď.
Ako začať?
1. Nechajte si vytvoriť portál na skúšku, je to nezáväzné a zadarmo
2. S portálom sa v kľude oboznámte, vaša skúšobná doba nie je obmedzená
3. Stránky portálu upravíme podľa vašich požiadaviek a keď budete pripravení, spustíme ostrú prevádzku
Naši partneri
Ponuka Našich Služieb
Webový portál Štandard
Získate webový portál navrhnutý priamo pre vaše SVB. Vyplníme vám zoznam členov a bytových jednotiek, základné informácie o štatutárnych orgánoch, upravíme pre vás farebnú schému a fotografiu domu.
Vytvorenie portálu na skúšku priamo pre váš dom je nezáväzné a zdarma. Skúšobná doba nie je obmedzená a budete mať dosť času sa s portálom dôkladne zoznámiť, prípadne si ho nechať schváliť na schôdzi.
Poskytneme vám neobmedzený dátový priestor. Nemusíte sledovať objem vašich dát. Všetky dokumenty, fotografie a ďalší obsah jednoducho nahrajete na váš portál a máte to odkiaľkoľvek a kedykoľvek k dispozícii. Kompletný obsah je rýchle dostupný aj vďaka rýchlemu vyhľadávaniu.
70,- € ročne
Webový portál s reklamou
Chcete ušetriť vášmu spoločenstvu peniaze a mať zároveň plnohodnotný webový portál? Máme pre vás riešenie v podobe verzie portálu s reklamným obsahom od našich partnerov za výhodnú cenu. Reklamná plocha je obmedzená a nezasahuje do obsahovej časti portálu.
Funkčne je portál s reklamou zhodný s verziou Štandard. Niektoré domy naopak sami žiadajú portál s reklamou, pretože ponúka relevantné a obsahovo zaujímavé produkty pre SVBaNP.
Máte možnosť kedykoľvek prejsť na verziu bez reklám. Reklamy vám vypneme okamžite alebo až na začiatku ďalšieho platobného obdobia, záleží na vás. V skúšobnej lehote si môžete sami ľubovoľne prepínať medzi verziu s reklamou alebo bez nej, porovnať obidve verzie a rozhodnúť sa, ktorá sa vám viac páči.
40,- € ročne
Doplnkové služby k Webovému portálu
Sledovanie listu vlastníctva v katastri
Kedykoľvek prebehne predaj alebo kúpa bytu vo vašom spoločenstve, prípadne nastane iná zmena vo vlastníckej štruktúre SVB, dostanete o tomto e-mailové upozornenie a zároveň upravíme evidenciu členov a bytov na vašom portáli. Štruktúra vlastníkov na portáli je neustále udržovaná v súlade s výpisom z Katastra nehnuteľností.
List vlastníctva kontrolujeme v intervale 3-5 dní.
Váš portál si pamätá históriu vlastníctva všetkých jednotiek. Kedykoľvek sa budete chcieť pozrieť do minulosti kto kedy vlastnil ktorú jednotku a aký tam mal podiel, máte všetko k dispozícii na webe.
40,- € ročne (paušálna cena pre celé SVB)
Zálohy stránok do cloudu Dropbox
Každú noc prehne skopírovanie kompletného obsahu vášho portálu do cloudu Dropbox. K zálohám dostanete unikátny webový odkaz a prístupové meno a heslo.
Portál zálohujeme denne. Generujú sa 2 typy záloh. Jedna záloha je v štruktúrovanej forme a dá sa použiť na kompletnú obnovu portálu alebo pre migráciu dát na inú platformu. Druhá záloha je zvlášť kópia všetkých vašich priložených súborov (príloh).
Kedykoľvek máte prístup k všetkým zálohám a vašim dokumentom na webe Dropbox. Zálohy sú chránené heslom, ktoré bezpečnou cestou doručíme vášmu správcovi stránok.
20,- € ročne
Kontakty a referencie
Kontakty
Kontaktná osoba:
Ing. Maroš Šándor
Telefón:
Informácie: