Obyvatelia.eu

Váš vlastný Webový informačný portál Spoločenstva vlastníkov

Čo portál ponúka?
získate webový portál priamo na mieru vášmu spoločenstvu s vyplnenými jednotkami, členmi a obrázkom vášho domu
neomebzený dátový priestor pre vaše dokumenty
webovú nástenku, ankety, evidenciu jednotiek a vlastníkov, pokročilú správu prístupových práv, notifikácie na nové udalosti a dokumenty, systém hlásenia závad atď.
Chcem podrobné informácie
Ako začať?
1. Nechajte si vytvoriť portál na skúšku, je to nezáväzné a zadarmo
2. S portálom se v kľude oboznámte, vaša skúšobná doba nie je obmedzená
3. Stránky portálu upravíme podľa vašich požiadaviek a keď budete pripravení, spustíme ostrú prevádzku
Vytvoriť portál na skúšku

Ponuka Našich Služieb

Webový portál Štandard
 70,- € ročne
webový portál navrhnutý na mieru SVB
vytvorenie portálu je nezáväzné a zadarmo
neobmedzený dátový priestor
Webový portál s Reklamou
40,- € ročne
s reklamnými bannermi od našich partnerov
funkčne rovnaká verzia ako Štandard
možnosť kedykoľvek prejsť na verziu bez reklám
Kontrola katastra
40,- € ročne
kontrolujeme list vlastníctva v katastri
interval kontroly: 5 dní
upozornenie na zmeny vo vlastníctve jednotiek dostanete e-mailom
všetky zmeny zanesieme aj na váš webový portál
máte neustále aktuálny zoznam vlastníkov a jednotiek na portáli
Dropbox
20,- € ročne
každú noc kopírujeme celý váš portál do cloudu Dropbox
interval zálohy: denne
máte prístup ku všetkým zálohám a vašim dokumentom na webe Dropbox

Kontakty